Vodo iz vodnega vira Vinkov vrh je potrebno prekuhavati

Vodo iz vodnega vira Vinkov vrh je potrebno prekuhavati

Obveščamo vse uporabnike pitne vode, v naseljih; Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Trebča vas, Zafara ter Baragova in Jurčičeva ulica v občini Žužemberk, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh, da je zaradi okvare na vodnem viru potrebno vodo pred uporabo prekuhati.
Obvestilo velja do preklica!

 

19. 8. 2021: Preklic! Prekuhavanje ni več potrebno.

Obveščamo vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Vinkov vrh v naseljih Mačkovec, Dvor, Koti, Jama pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas, Stavča vas, Mali in Srednji Lipovec, Boršt, Trebča vas, Zafara, Baragova in Jurčičeva ulica v občini Žužemberk ter Dolenji Globodol v občini Mirna Peč, da ukrep prekuhavanja pitne vode ni več potreben.
Uporabnikom se zahvaljujemo za razumevanje.

 

Komunala Novo mesto