Obvestilo o potrebnem številu podpor skupin volivcev

OBVESTILO

 

Skladno s 68. členom Zakona o lokalnih volitvah za listo kandidatov za redne volitve v Občinski svet Občine Žužemberk, ki bodo 18. 11. 2018 in se bo določila s podpisovanjem skupine volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini, je potrebno zbrati najmanj 39 podpisov podpore.

 

Skladno s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah je potrebno za kandidata za župana Občine Žužemberk, ki se bo volil na rednih volitvah dne 18. 11. 2018 in se bo določil s podpisovanjem skupine volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini, zbrati najmanj 48 podpisov podpore.

 

 Žužemberk, 3. 9. 2018

 

Predsednica Občinske volilne komisije:

  Katarina Drenik

Obvestilo o potrebnem številu podpor skupin volivcev
Ugotovitveni sklep
Rokovnik