Predlog kandidatov za člane uredniškega odbora in odgovornega urednika občinskega glasila

Vsem listam in političnim strankam zastopanih v občinskem svetu, vsem društvom in klubom s sedežem v Občini Žužemberk in osnovnima šolama.

 

Na podlagi 6. in 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk (Ur.l. RS, št. 123/00 in 83/01) vas

 

POZIVAMO, 

da posredujete pisne predloge kandidatov za člane uredniškega odbora

 in

 pisni predlog za kandidata za odgovornega urednika občinskega glasila.

Predloge kandidatov posredujte v zaprti ovojnici s pripisom ”Za uredniški odbor – ne odpiraj”, do 28. 4. 2017, na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.

 

Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika bo imenoval Občinski svet.

Poziv za posredovanje kandidatov za odgovornega urednika in uredniški odbor občinskega glasila