Razpis za sofinanciranje pridobivanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične ponudnike

Razpis za sofinanciranje pridobivanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične ponudnike

Spoštovani ponudniki,

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavil vsakoletni razpis za sofinanciranje pridobivanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične ponudnike: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbujanje-uvajanja-okoljskih-in-trajnostnih-znakov-za-ponudnike-v-gostinstvu-in-turizmu/. Rok za prijavo je 7.6.2024.

Pomemba letošnja sprememba sta 2 nova priznana znaka (Good Travel Seal in B Corp) in 2 novi kategoriji ponudnikov, ki lahko vstopijo v Zeleno shemo Slovenskega turizma in so upravičeni do sofinanciranja (kongresni in gorski centri).

Več informacij najdete v razpisu in med uporabnimi gradivi ZSST, predvsem v Prilogi 5 – Seznam znakov.

Vabljeni k prijavi.