Javni razpis za pogrebno dejavnost

Javni razpis za pogrebno dejavnost

Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk.