Podpis pogodbe za gradnjo obrtne cone Jama

Podpis pogodbe za gradnjo obrtne cone Jama

Danes sta v prostorih Občine Žužemberk župan Jože Papež in Darko Peko, direktor podjetja Eltim d.o.o. iz Gabrovčca, podpisala pogodbo za ureditev obrtne cone na Jami. V coni se bodo izdelale vstopna in povezovalne ceste, uredila se bo meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod. Obrtna cona Jama obsega 29.250 m2 površin, vrednost pogodbe pa je 851.406,68 evrov. Za izdelavo platoja bo potrebno Izkopati 35.000 m3 zemljin, ki je v največjem delu pete kategorije, od katerih pa se bo 30.000 m3 vgradilo nazaj.

Župan je ob današnjem dogodku izrazil veliko zadovoljstvo, saj je bila obrtna cona v mirovanju 15 let, kar pomeni prav toliko let zamujenih priložnosti za še boljše podjetništvo v občini in zaposlovanje naših občanov. Župan je ob tem prav tako spomnil, da so bile v preteklosti priložnosti, ko so podjetja želela razvijati svoje poslovne dejavnosti v teh krajih, vendar se občina na vse to ni znala odzvati.

Danes se lahko veselimo dosežka, da je bila opravljena parcelacija cone, pridobljeno gradbeno dovoljenje in podpisana pogodba za pripravo platoja.

Občina se je za obrtno cono na Jami prijavila na javni razpis za pridobitev 530.000 evrov iz državnega proračuna vendar se na odločitev Ministrstva za gospodarstvo še čaka.

Izbrani izvajalec Eltim, ki ga zastopa Darko Perko, je izrazil veliko zadovoljstvo nad razvojem Občine Žužemberk in županu čestital za očitne premike, ki se dogajajo v občini.

Tomaž Hrastar