6. 07. 2020

Javni poziv LAS STIK

Slika

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020   Razpisna […]

22. 06. 2020

Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021-2027

Slika

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15.6.2020, objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova […]

15. 06. 2020

Razpis Dolga vas

Slika

Javni razpis za obnovo ceste Dolga vas se nahaja na portalu javnih naročil: povezava Projektna dokumentacija: Cesta in kanalizacija – Dolga vas Oporni zidovi – Dolga vas Vodovod – Dolga vas Javna razsvetljava – Dolga vas

5. 06. 2020

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ

Slika

Objavljamo razpis za delovno mesto Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ. Rok za prijavo je 13. 6. 2020. Razpisna dokumentacija: razpis-visji-svetovalec-za-okolje   Posodobljeno: 16. 7. 2020: Obvestilo o končanem javnem natečaju: obvestilo javni natecaj

26. 05. 2020

Razpis za podelitev koncesije na področju splošne ambulante ZP Žužemberk

Slika

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante na območju Občine Žužemberk, objavljenega na oglasni deski, na spletni strani Občine Žužemberk in portalu javnih naročil dne 26. 5. 2020, Občina Žužemberk, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev […]

5. 05. 2020

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Slika

Objavljamo razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za oddajo predlogov je do 25. maja 2020, do 15. ure. javni razpis za občinska priznanja 20200430_140416

15. 04. 2020

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2020

Slika

Objavljamo razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Žužemberk za leto 2020. Rok za prijavo je najkasneje do 15. 5. 2020. besedilo-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 navodila prijaviteljem-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-naslovnica-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-obrazci-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-priloge-javni razpis […]

14. 04. 2020

Merila in kriteriji za vrednotenje programov za šport 2020

Slika

Objavljamo merila in kriterije za vrednotenje programov za šport: MERILA in kriteriji za vrednotenje programov za šport v Občini Žužemberk LPŠ 2020

2. 04. 2020

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2020

Slika

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, […]

1. 04. 2020

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje društev 2020

Slika

Občina Žužemberk objavlja razpisno dokumentacijo za sofinanciranje društev v letu 2020. Rok za prijavo je 30. 4. 2020. razpisna dokumentacija – ostala razpisna dokumentacija invalidska in humanitarna razpisna dokumentacija kmetijska razpisna dokumentacija turistična razpisna dokumentacija upokojenska razpisna dokumentacija za kulturo Na naslednji povezavi se nahaja arhiv (.zip) razpisne dokumentacije v formatu .docx (Word): dokumentacija-word. Razpisne […]