2. 12. 2022

Namera o prodaji nepremičnine 226/3, k. o. Žužemberk

Slika

Objavljamo namero o prodaji parcele 226/3, k. o. Žužemberk: Namera-o-prodaji-226-3-zuzemberk

2. 11. 2022

Predlog OPPN športno rekreativni park Žužemberk (severni del) in Okoljsko poročilo OPPN

Slika

Predlog OPPN športno rekreativni park Žužemberk (severni del) in Okoljsko poročilo OPPN: OPPN Loka

24. 10. 2022

Javno naročilo: Statična sanacija stolpa in ureditev sanitarij

Slika

Statična sanacija temeljenja gradu Žužemberk in druga GOI dela na gradu v okviru operacije Doživite Suho krajino, Temenico in Krko malo drugače. Objavljamo dodatno dokumentacijo za Statična sanacija stolpa in ureditev sanitarij na gradu Žužemberk (JN007125/2022-W01). Povezava do javnega naročila: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=461090 Dokumentacija: PZI SKUPNA REKAPITUALCIJA STATIČNA SANACIJA IN UREDITEV SANITARIJ Občina Žužemberk GRAD_Žužemberk_popisi_SANACIJA_Stolp 3

21. 10. 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbo za poslovni prostor na Grajskem trgu 26

Slika

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za poslovni prostor na Grajskem trgu 26. Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe GT26 Izjava o interesu za sklenitev neposredne pogodbe  

Javni razpis za pogrebno dejavnost

Slika

Objavljamo javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju opravljanja pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v Občini Žužemberk. 0_JR za koncesijo za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti Občina Žužemberk 1_Prijava (OBR-1) 2_Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2) 3_Izjava o financni in poslovni sposobnosti (OBR-3) 4_Izjava o nekaznovanosti (OBR-4) […]

13. 10. 2022

Javni razpis za male čistilne naprave 2022

Slika

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2022: Razpis za male čistilne naprave 2022

21. 09. 2022

Javno naročilo: Ureditev OC Jama

Slika

Povezava do javnega naročila: Ureditev OC Jama Projektna dokumentacija: PZI

5. 07. 2022

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine 2022

Slika

Objavljamo javni razpis in razpisno dokumentacijo za obnovo kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk za leto 2022: Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine Občina Žužemberk v letu 2022 Sklep o ponovitvi razpisa za obnovo kulturne dediščine Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine 2022 (posodobljeno 27. 9. 2022) Razpisna dokumentacija za obnovo kulturne dediščine […]

Odločba o ukinitvi JD in namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Slika

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD za parcelo 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Odločba ukinitev JD Objavljamo namero o sklenitvi neposreden pogodbe za prodajo parcele 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

16. 05. 2022

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk za leto 2022

Slika

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk za leto 2022. Razpisna dokumentacija: Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk 2022