10. 11. 2023

Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni

Slika

Objavljamo razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za izvajanje zdravstvene dejavnosti

10. 10. 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 3396/4, k. o. Šmihel

Slika

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parcele 3396/4, k. o. Šmihel. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

28. 09. 2023

Javni razpis za male čistilne naprave 2023

Slika

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2023: Razpis MKČN 2023

8. 09. 2023

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo OPPN Dvor – sever

Slika

Objavljamo javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever. Javni poziv – Dvor sever OPPN – Dvor sever

8. 08. 2023

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1206/19 k. o. Reber

Slika

Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1206/19 k. o. Reber: Namera o prodaji parcele 1206-19 k.o. Reber

13. 07. 2023

Ukinitev JD na parc. št. 331/52, k.o. Gornji Križ

Slika

Objavljamo odločbo ukinitve javnega dobra: Ukinitev JD – 331-52-Gornji Križ

3. 07. 2023

Sprememba dražbenih pogojev za prodajo nastanitvenega objekta v Poreču

Slika

Nepremičnini se prodajata pod pogojem, da kupec nastopi posest po tem, ko bo zaključen postopek zavarovanja dokazov, ki se vodi pri Občinskem sodišču v Pazinu, SS Poreč, pod opr.št. Z-11293/2023. Javna dražba_Poreč_ sprememba

30. 06. 2023

Sprememba datuma javne dražbe za nastanitveni objekt Poreč

Slika

Objavljamo spremembo datuma javne dražbe za nastanitveni objekt Poreč: Javna dražba_Poreč_ sprememba_3

22. 06. 2023

Javna razprava osnutek proračuna Občine Žužemberk za leto 2024 in 2025

Slika

Objavljamo osnutka proračuna za leti 2024 in 2025. Osnutek Proračuna Občine Žužemberk za leto 2024-javna razprava Osnutek Proračuna Občine Žužemberk za leto 2025-javna razprava

5. 06. 2023

Javna dražba parcele 811_21 k.o. Stavča vas

Slika

Objavljamo javno dražbo: Dražba parc 811_21