23. 05. 2023

Ukinitev javnega dobra na nepremičninah

Slika

Objavljamo odločbi ukinitve javnega dobra: Odločba 1206-17-Reber Odločba 1206-19-Reber

16. 05. 2023

Prosti delovni mesti: poslovni sekretar in svetovalec za splošne zadeve

Slika

Objavljamo prosti delovni mesti: Svetovalec za splošne zadeve (https://www.ess.gov.si/) Poslovni sekretar (https://www.ess.gov.si/)

15. 05. 2023

Javna dražba nastanitvenega objekta v Poreču

Slika

Objavljamo javno dražbo apartmajskega objekta v Poreču: Javna dražba Nastanitveni objekt Občina Žužemberk Poreč Hrvaška 2022 002 S Kupoprodajna pogodba_ osnutek   8. 6. 2023 Občina Žužemberk, danes, dne 8. 6. 2023 podaljšuje rok za vplačilo varščine za objavljeno javno dražbo nepremičnine do vključno 15. 6. 2023. Čas oziroma datum nove dražbe bo objavljen naknadno. […]

12. 04. 2023

Razpisi za društva 2023

Slika

Objavljamo razpisno dokumentacijo za financiranje društev. Rok za prijavo je do 11. 5. 2023. Razpisna dokumentacija-turistična društva Razpisna dokumentacija-ostala društva Razpisna dokumentacija-kulturna društva Razpisna dokumentacija-kmetijska društva Razpisna dokumentacija-invalidska in humanitarna društva Razpisna dokumentacija-društva upokojencev

7. 04. 2023

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2023

Slika

Objavljamo razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Žužemberk za leto 2023. Razpis za šport 2023 Razpisna dokumentacija za šport 2023 Poročilo o izvedenih aktivnostih sofinanciranje šport 2023

5. 04. 2023

Namera o neposredni sklenitvi najemne pogodbe

Slika

Občina Žužemberk, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu Grajski trg 26, 8360 Žužemberk, stoječ na parc. št. *23 k.o. Žužemberk, del stavbe NEP_ID 28379388, enota 540-1, v izmeri 17,2 m2, z uporabo skupnih površin in veže. Javna objava namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem pisarne GT26 pritličje april […]

3. 04. 2023

Javni razpis za kmetijstvo 2023

Slika

Občina Žužemberk objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v letu 2023. Besedilo razpisa in vloga se nahajata v priponki. Rok za prijavo je do vključno 20. 4. 2023. Javni razpis -kmetijstvo 2023 Javni razpis -kmetijstvo 2023 – vloga

24. 03. 2023

Razpis za komunalne in pomožnega delavce

Slika

Objavljamo razpis: Razpis komunalni delavec II Razpis pomožni delavec II Odločitev (objavljeno 7. 4. 2023): Obvestilo o odločitvi – komunalni delavec Obvestilo o odločitvi – pomožni delavec

14. 03. 2023

Javna dražba apartmajskega objekta v Poreču

Slika

Objavljamo javno dražbo apartmajskega objekta v Poreču. Nastanotveni objekt Občina Žužemberk Poreč Hrvaška 2022 002 S Kupoprodajna pogodba_ osnutek Javna dražba_Poreč

9. 03. 2023

Javna dražba poslovne cone Klek

Slika

Objavljamo dokumentacijo javne dražbe poslovne cone Klek: Javna dražba_OC Klek Garancija za resnost ponudbe-obrazec Garancija za dobro in pravočasno izvedbo del-obrazec Osnutek kupoprodajne pogodbe OC Klek