Krajevni urad Žužemberk bo s 16. 2. 2021 ponovno začel s poslovanjem

Krajevni urad Žužemberk bo s 16. 2. 2021 ponovno začel s poslovanjem

Krajevni urad Žužemberk, ki deluje na območju Upravne enote Novo mesto bo s 16. 2. 2021 ponovno začel s poslovanjem.

Posloval bo po ustaljenem urniku, in sicer:

ob torkih od 08.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure.

Na krajevnem uradu izvajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in zaščite javnih uslužbencev ter strank pred COVID – 19, ki izhajajo iz predpisov in usmeritev pristojnih državnih organov ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (razkuževanje rok, nošenje mask, ustrezna razdalja 1,5 – 2m in drugo).

Stranke vljudno naprošamo, da se predhodno naročite po telefonu na številko: 07 348 32 95.


Na Krajevnem uradu Žužemberk opravljamo naslednje storitve za državljane:

  • vodenje matičnega registra ter izdajanje izpiskov,
  • vodenje registra stalnega in začasnega prebivalstva,
  • pojasnila in pomoč občanom v zvezi s postopki pri upravni enoti,
  • vodenje uradnih evidenc za potrebe državnih organov,
  • vodenje postopkov za izdajo osebnih izkaznic in potnih listin ter potrjevanje podpor volivca,
  • prodaja/izdaja vrednotnic za osebno dopolnilno delo.

 

Odprtje_Zuzemberk_2021