Odločba o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1227/5

Odločba o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1227/5

Objavljamo odločbo o ukinitvi javnega dobra za parcelo št. 1227/5, k. o. Gornji Križ.

Ukinitev javnega dobra 12275_5