Odločba o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1714/230

Odločba o ukinitvi javnega dobra za parc. št. 1714/230

Objavljamo odločbo o ukinitvi javnega dobra za parcelo št. 1714/230, k. o. Žvirče.

Odločba o ukinitvi javnega dobra