Odločba o ukinitvi JD in namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Odločba o ukinitvi JD in namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD za parcelo 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Odločba ukinitev JD

Objavljamo namero o sklenitvi neposreden pogodbe za prodajo parcele 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe