Osnutek OPPN Dvor

Osnutek OPPN Dvor

V pripravi je osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Dvor. Gradivo je objavljeno v rubriki “Prostorsko planiranje“.