Javni razpis za podelitev priznanj občine Žužemberk

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Ur. l. RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja 

JAVNI   RAZPIS

ZA PODELITEV  PRIZNANJ 
 OBČINE ŽUŽEMBERK

Razpis v priponki: priznanja, razpis 2019