Partnerska mesta

Občina Žužemberk dobro sodeluje tudi s pobratenimi mesti oz. občinami iz tujine. S kulturnim udejstvovanjem in izmenjavo izkušenj ter dobrih praks bogatimo drug drugega.