Otvoritev moderniziranega cestnega odseka Dvor

Otvoritev moderniziranega cestnega odseka Dvor

Spoštovani,

Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Žužemberk sta zaključili s projektom rekonstrukcije regionalne ceste R1-21611176 Dvor—Soteska v dolžini 500 metrov. V sklopu gradbenih del rekonstrukcije državne ceste je potekala razširitev vozišča in izvedba opornih zidov ter komunalnih vodov in fekalne kanalizacije. Za dvig nivoja prometne varnosti, pa je potekala tudi izgradnja pločnika za pešce.

Uradna predaja nove pridobitve namenu bo potekala v petek, 3. septembra ob 15.00 uri pred gostiščem Štupar, Dvor 96, Dvor.

Vljudno vabljeni.

Jože Papež, župan
Lilijana Herga, direktorice DRSI