Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2022

Komunala Novo mesto d.o.o. izvaja dejavnost oskrbe s pitno vodo na področju osmih občin, kjer upravlja z 19 vodovodnimi sistemi in 19 vodnimi viri. V letu 2022 je bilo za potrebe mikrobioloških in fizikalno-kemijskih analiz odvzetih 558 vzorcev pitne vode. Neskladja so se pojavila v  slabih dveh odstotkih vseh odvzetih vzorcev, oziroma v 9 mikrobioloških in 1 fizikalno-kemijskih kot posledica povečane motnosti po pravilu loma na cevovodu. Več v poročilu: Poročilo o kakovosti pitne vode 2022