»Projekt okOLJE – Zbiraj odpadno olje za čistejše okolje

»Projekt okOLJE  – Zbiraj odpadno olje za čistejše okolje

Od začetka septembra imamo v Občini Žužemberk na voljo tri zbiralnike za odpadno jedilno olje. Najdete jih pri Osnovni šoli Prevole, Podružnični osnovni šoli Dvor in v Zbirno reciklažnem centru Žužemberk.

»Projekt okOLJE – Zbiraj odpadno olje za čistejše okolje – je bil prijavljen na javni poziv LAS STIK ter je sofinanciran preko programa CLLD, s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja« Komunala Novo mesto d.o.o. je partner projekta.

Odpadna jedilna olja, ki se prepuščajo izvajalcu javne službe v zbirnem centru ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov, je PREPOVEDANO mešati z drugimi ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in jih je treba prepuščati v za to namenjenih posodah ali zabojnikih.

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z drugimi odpadki ali jih prepuščati izvajalcu javne službe skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki.

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO odvajati v javno kanalizacijo, male komunalne čistilne naprave, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode in izpuščati v tla ali na tla.

Odpadna jedilna olja je PREPOVEDANO mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni aerobni razgradnji, kot je kompostiranje.

Za lažje zbiranje odpadnega jedilnega olja imamo za občane Občine Žužemberk na voljo male gospodinjske posodice za zbiranje odpadnega olja. Vsakemu gospodinjstvu pripada ena brezplačna gospodinjska posodica za večkratno uporabo, ki jo občani prevzamete v zbirno reciklažnem centru v Žužemberku.

Obvezno je, da doma odpadno jedilno olje zberemo v namenski posodi in ga odnesemo v rumene ulične zbiralnike. Drugačno rokovanje je prepovedano. Edini pravi način je:

  1. Olje ohladimo.
  2. Olje zlijemo v namensko posodo.
  3. Olje odnesemo in zlijemo v ulični zbiralnik za olje.

Sonja Kolenc, Komunala Novo mesto