Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških mačk in mačkov

Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških mačk in mačkov

Občina Žužemberk se v zadnjih letih srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih prostoživečih mačk, zato obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in mačkov prebivalcev občine Žužemberk.

Problem naraščanja števila brezdomnih mačk bomo rešili samo, če preprečimo njihovo razmnoževanje. Z namenom, da bi problematiko zapuščenih mačk še hitreje reševali, pa potrebujemo tudi odgovorno ravnanje občanov, zato vas prosimo da hranite le tiste mačke, za katere ste pripravljeni in zmožni poskrbeti ter sterilizirate in kastrirate svoje živali in se tako izognete rojstvu nezaželenih mladičev. S sterilizacijo in kastracijo mačk se preprečujejo tudi izbruhi različnih nalezljivih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata tudi zdravje in kakovost življenja živali. Zmanjša se možnost pojava nekaterih oblik raka, agresivnega vedenja pri samcih, poveča se naklonjenost in zvestoba do doma in skrbnikov ter zmanjša pogostost potepanj oziroma uhajanj od doma.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 9.2.2021 do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev: Veterina Novo mesto, d.o.o., Izpostava Žužemberk, Grajski trg 41, 8360 Žužemberk.

Za sofinanciranje kastracije in sterilizacije mačk, morajo lastniki imeti stalno bivališče in tudi dejansko živeti v Občini Žužemberk. Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali.

Poseg sterilizacije ali kastracije po tem pozivu je sofinanciran v višini 25,00 EUR z DDV za kastracijo mačka in 35,00 EUR za sterilizacijo mačke, dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik bo tako plačal le 24,41 EUR za kastracijo mačka in 27,55 EUR za sterilizacijo mačke.

Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 2.000 EUR. Akcija pa je odprta do porabe sredstev.

Vsi uporabniki boste v veterinarski ambulanti izpolnili obrazce, ki jih bo izvajalec dostavil Občini Žužemberk, zato imejte ob obisku veterinarja s seboj osebni dokument.

Sofinanciranje kastracije oz. sterilizacije mačk