Vabilo na predstavitev aktualnih razpisov za kmetijstvo

Vabilo na predstavitev aktualnih razpisov za kmetijstvo

Obveščamo vas, da so objavljeni naslednji javni razpisi za kmetijstvo:

  • 22. javni razpis; Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi. Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor.
  • 23. javni razpis; Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva. Javni razpis omogoča pridobitev finančnih pomoči v višini 30% vrednosti upravičenih stroškov, do največ 50 % upravičenih stroškov naložbe. Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva..
  • 24. javni razpis; Naložbe namenjene izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali – ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predstavitev omenjenih javnih razpisov, kjer jih bomo širše predstavili, bo v TOREK, 1. 2. 2022, ob 18.00. uri preko spleta. Potrebna je predhodna registracija na https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_xHikuQfqTrCTyygmq_DJIQ. Po uspešni povezavi prejmete povezavo do spletne predstavitve na svoj e-naslov.

Stane GLAČ, mag. inž. zoot.