Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine vsebuje naslednjo dokumentacijo:

01_javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v letu
02_Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine
03_Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina
04_Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina
05_Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje kulturna dediščina
06_Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina
06_priloga – kulturnovarstveno soglasje
07_Izjava – poravnane obveznosti do občine kulturna dediščina
08_priloga dokazila – predračuni računi in ostala dokazila
09_IZJAVA O ŽE PRIDOBLJENIH SREDSTVIH ZA ISTI NAMEN kulturna dediščina
10_pogodba sofinanciranje obnove kulturna dediščina

Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine v Občini Žužemberk