Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk za leto 2022

Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk za leto 2022

Na podlagi 2., 4. in 15. člena Odloka o priznanjih Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 55/02 in 29/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk za leto 2022.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis za podelitev priznanj Občine Žužemberk 2022