Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2020

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2020

Objavljamo razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Žužemberk za leto 2020. Rok za prijavo je najkasneje do 15. 5. 2020.

 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov: MERILA in kriteriji za vrednotenje programov za šport v Občini Žužemberk LPŠ 2020

Ker nekatera društva zaradi ukrepov omejitve gibanja in druženja zaradi korona virusa niso mogla opraviti zborov članov društva do oddaje vloge na javni razpis, lahko to opravijo po prenehanju omejitve gibanja in druženja večjih skupin na javnih mestih in naknadno pošljejo vabilo na občni zbor, zapisnik ter vso ostalo dokumentacijo, ki je vezana na dokazila o opravljenem zboru članov društva.

 


Sklepi: