Namera o neposredni sklenitvi najemne pogodbe

Namera o neposredni sklenitvi najemne pogodbe

Občina Žužemberk, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za poslovni prostor v objektu Grajski trg 26, 8360 Žužemberk, stoječ na parc. št. *23 k.o. Žužemberk, del stavbe NEP_ID 28379388, enota 540-1, v izmeri 17,2 m2, z uporabo
skupnih površin in veže.