Sprememba dražbenih pogojev za prodajo nastanitvenega objekta v Poreču

Sprememba dražbenih pogojev za prodajo nastanitvenega objekta v Poreču

Nepremičnini se prodajata pod pogojem, da kupec nastopi posest po tem, ko bo zaključen postopek zavarovanja dokazov, ki se vodi pri Občinskem sodišču v Pazinu, SS Poreč, pod opr.št. Z-11293/2023.

Javna dražba_Poreč_ sprememba