22. 10. 2020

Javni razpis za male čistilne naprave

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2020. razpis 2020 priloge 2020

21. 07. 2020

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine

Javni razpis za obnovo kulturne dediščine vsebuje naslednjo dokumentacijo: 01_javni razpis za sofinanciranje obnove kulturne dediščine v letu 02_Prijavni obrazec obnova kulturne dediščine 03_Soglasje lastnika v primeru najema kulturna dediščina 04_Soglasje lasnika_solastnika kulturna dediščina 05_Izjava – ni potrebno upravno dovoljenje kulturna dediščina 06_Potrdilo ZVKDS poročilo kulturna dediščina 06_priloga – kulturnovarstveno soglasje 07_Izjava – poravnane obveznosti […]

20. 07. 2020

Subvencionirano bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana v študijskem letu 2020/2021

Študentski dom Ljubljana omogoča študentom v številnih domovih, ki se nahajajo v Ljubljani na različnih lokacijah v bližini visokošolskih zavodov (Rožna dolina, Mestni log, Center, Bežigrad in Šiška), kakovostne bivalne pogoje za študij po subvencioniranih nastanitvenih cenah. Za bivanje v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana, je v okviru razpoložljivih kapacitet, poleg pogojev, ki jih mora izpolnjevati […]

6. 07. 2020

Javni poziv LAS STIK

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020   Razpisna […]

22. 06. 2020

Javni razpis za izbor regionalne razvojne agencije v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija za programsko obdobje 2021-2027

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), 2. člena Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. l. RS, št. 3/13, 59/15 in 12/17, v nadaljevanju: Pravilnik o RRA) in sklepa Sveta regije JV Slovenija, z dne 15.6.2020, objavlja Mestna občina Novo mesto, Seidlova […]

15. 06. 2020

Razpis Dolga vas

Javni razpis za obnovo ceste Dolga vas se nahaja na portalu javnih naročil: povezava Projektna dokumentacija: Cesta in kanalizacija – Dolga vas Oporni zidovi – Dolga vas Vodovod – Dolga vas Javna razsvetljava – Dolga vas

5. 06. 2020

Razpis za delovno mesto: Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ

Objavljamo razpis za delovno mesto Višji svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter PPZ. Rok za prijavo je 13. 6. 2020. Razpisna dokumentacija: razpis-visji-svetovalec-za-okolje   Posodobljeno: 16. 7. 2020: Obvestilo o končanem javnem natečaju: obvestilo javni natecaj

26. 05. 2020

Razpis za podelitev koncesije na področju splošne ambulante ZP Žužemberk

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante na območju Občine Žužemberk, objavljenega na oglasni deski, na spletni strani Občine Žužemberk in portalu javnih naročil dne 26. 5. 2020, Občina Žužemberk, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev […]

5. 05. 2020

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Objavljamo razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za oddajo predlogov je do 25. maja 2020, do 15. ure. javni razpis za občinska priznanja 20200430_140416

15. 04. 2020

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2020

Objavljamo razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Žužemberk za leto 2020. Rok za prijavo je najkasneje do 15. 5. 2020. besedilo-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 navodila prijaviteljem-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-naslovnica-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-obrazci-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-priloge-javni razpis […]