26. 05. 2020

Razpis za podelitev koncesije na področju splošne ambulante ZP Žužemberk

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante na območju Občine Žužemberk, objavljenega na oglasni deski, na spletni strani Občine Žužemberk in portalu javnih naročil dne 26. 5. 2020, Občina Žužemberk, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev […]

5. 05. 2020

Javni razpis za podelitev občinskih priznanj

Objavljamo razpis za podelitev občinskih priznanj. Rok za oddajo predlogov je do 25. maja 2020, do 15. ure. javni razpis za občinska priznanja 20200430_140416

15. 04. 2020

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov 2020

Objavljamo razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Žužemberk za leto 2020. Rok za prijavo je najkasneje do 15. 5. 2020. besedilo-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 navodila prijaviteljem-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-naslovnica-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-obrazci-javni razpis za sofinanciranje športa v 2020 razpisna dokumentacija-priloge-javni razpis […]

14. 04. 2020

Merila in kriteriji za vrednotenje programov za šport 2020

Objavljamo merila in kriterije za vrednotenje programov za šport: MERILA in kriteriji za vrednotenje programov za šport v Občini Žužemberk LPŠ 2020

2. 04. 2020

Razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) 2020

Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, […]

1. 04. 2020

Razpisna dokumentacija za sofinanciranje društev 2020

Občina Žužemberk objavlja razpisno dokumentacijo za sofinanciranje društev v letu 2020. Rok za prijavo je 30. 4. 2020. razpisna dokumentacija – ostala razpisna dokumentacija invalidska in humanitarna razpisna dokumentacija kmetijska razpisna dokumentacija turistična razpisna dokumentacija upokojenska razpisna dokumentacija za kulturo Na naslednji povezavi se nahaja arhiv (.zip) razpisne dokumentacije v formatu .docx (Word): dokumentacija-word. Razpisne […]

Javni razpis za kmetijstvo

Občina Žužemberk objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v leti 2020. Besedilo razpisa in vloga se nahajata v priponki. Rok za prijavo je do vključno 15. 4. 2020. razpis-kmetijstvo-2020 Vloga – nosilci kmetijskih gospodarstev_JR-2020

18. 02. 2020

Razpis za počitnikovanje v mobilni hiši Rdečega križa

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto objavlja razpis za letovanje v mobilni hiši. Podrobnosti v razpisu: Razpis – mobilna hiša – rdeči križ

9. 12. 2019

Razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma

Spoštovani, 6. 12. 2019 je bil v Uradnem listu RS št. 73 objavljen Javni razpis»Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«. Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 21.555.330,41 EUR v letih 2020, 2021 in 2022. Namen javnega razpisa […]

22. 10. 2019

Razpis za male čistilne naprave

Javni razpis o dodeljevanju sredstev finančne sredstev pomoči za nakup in vgradnjo malih ( individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v letu 2019. Razpis za male čistilne naprave-2019 Razpis za male čistilne naprave-2019 Razpis za male čistilne naprave-2019-priloge