26. 03. 2021

Namera s povabilom za prodajo blaga izven terminov sejmov v Žužemberku

Slika

Objavljamo namero s povabilom za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prodajo blaga zunaj prodajaln izven terminov sejmov v Žužemberku. sklep o določitvi območja prodaje blaga zunaj prodajaln OBRAZEC podatki o ponudniku OBRAZEC opis ponudbe Občina najemna pogodba izven sejmov turistična sezona 2021 Namera povabilo za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo izdelkov IZJAVA O INTERESU za […]

13. 02. 2020

Gradnja gasilskega poligona v polnem teku

Slika

Na območju opuščenega peskokopa v Žužemberku, stroji brnijo s polno paro. Poteka namreč sanacija in ureditev platoja, kjer bo kmalu zrasel regijski vadbeni center za dolenjske gasilce. Dela izvaja podjetje Komunalne gradnje s katerim je bila v decembru 2019 podpisana pogodba v vrednosti 50.000 evrov brez DDV. Celotna investicija je sicer ocenjena na skoraj 1,9 […]

8. 03. 2017

Namera

Slika

Občina Žužemberk objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1951/25, k.o. 1436, Žužemberk. Več na: Namera

6. 08. 2015

Občina Žužemberk in Občina Golubac iz Republike Srbije podpisali listino o pobratenju

Slika

Občina Žužemberk in Opština Golubac iz Republike Srbije sta v nedeljo 26. julija 2015 v Golubcu podpisali listino o pobratenju med obema občinama, s katero se bo začelo tvorno sodelovanje med občani obeh občin in obema narodoma. S pobrateno občino iz Srbije se bo začelo tvorno sodelovanje skorajda na vseh področjih življenja in dela, predvsem […]