Gradnja parkirišč pri vrtcu Sonček

Če je javno življenje po Sloveniji skoraj ustavljeno, pa to ne velja za Jurčičevo ulico v Žužemberku. Tam vse povprek brnijo stroji, ki s primernimi zaščitnimi ukrepi gradijo dodatna parkirana mesta za vrtec Sonček. Sreča v nesreči je, da je vrtec zaradi epidemije prazen in tako gradbena dela ne ogrožajo naših malčkov.

Podjetje GPI Tehnika je z deli pričelo pred dnevi, prevzem parkirišč pa si nadejamo prav za občinski praznik. Zgrajenih bo 12 pokritih parkirišč, nad njimi pa bodo igralne površine za potrebe vrtca. S tem projektom bo urejena tudi okolica vrtca, kamor bomo namestili že kupljena igrala. Dodatna parkirišča pa bomo zagotovili tudi ob zdravstvenem domu, kjer bomo porušili neuporabne garaže.

RZ