OIS – Občinski informacijski sistem

OIS – Občinski informacijski sistem

Prihajamo v obdobje, ko se na vsakem koraku srečujemo z digitalizacijo različnih poslovnih procesov. Digitalizacija je sicer širok pojem, a v prvi vrsti pomeni avtomatizacijo operacij, ki jih sedaj ročno izvaja človek ter avtomatiziran prenos informacij v elektronski obliki. Sem spada tudi digitalno poslovanje, kar pomeni, da strankam ali uporabnikom ponudimo celovito storitev preko spleta – ne glede na uro ali kraj, v katerem se nahajajo.

Tudi v občinski upravi občine Žužemberk se z majhnimi, a vztrajnimi koraki pomikamo s časom naprej. Nekateri procesi že vrsto let popolnoma enakovredno potekajo preko elektronskih virov. V zadnjih mesecih pa smo z lastnimi viri razvili spletno aplikacijo, ki bo digitalizirala še nekaj poslovnih procesov. Imenuje se Občinski informacijski sistem (OIS, https://ois.zuzemberk.si). Sestavljajo jo različni moduli in se dnevno nadgrajuje ter posodablja. Aplikacija trenutno omogoča: anonimno oddajo vtisa (pohvale in graje na delovanje občine), rezervacijo in vodenje rezervacij prostorov v lasti občine, pregled in napovedovanje javnih dogodkov, naročanje na elektronsko obveščanje (obvestila, novice, dogodki) in naročanje ter avtomatizirano vodenje brezplačnih prevozov (modul bo aktiven z nakupom novega vozila in razširitvijo baze voznikov prostovoljcev). V prihodnje načrtujemo izdelavo tudi drugih modulov, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu poslovanju tako znotraj občine kot tudi z občani.

S spletno aplikacijo OIS lahko v udobju domačega naslonjača in z nekaj kliki uredite stvari, za katere je bil prej potreben obisk občine. Vabimo vas, da se prijavite v »elektronski obvestilnik« in tako prvi izveste vse, kar se pomembnega dogaja v občini. Organizatorje vabimo, da svoje dogodke vpišete v koledar, s čimer boste lažje privabili širšo množico obiskovalcev. Uporabnike občinskih prostorov prosimo, da uporabo prostora rezervirate in se tako izognete konfliktom sočasnih rezervacij. Vse občane pa vabimo, da z nami delite anonimne vtise o občini.

Dandanes si računalnik ali pametni telefon lasti že skoraj vsak. Verjamemo, da bo aplikacija dobro zaživela med občani. Vsem, ki s sodobnimi elektronskimi napravami niste najbolj vešči ali z njimi ne razpolagate, pa bomo storitve še dolgo časa omogočali na način, ki ste ga navajeni.

RZ