Varovanje kulturne dediščine na Ratju

Varovanje kulturne dediščine na Ratju

Vas Ratje je mala vasica, kjer so hiše razporejene v krogu okoli cerkve in zelenic v vasi. Nekoč so bile tukaj majhne hiše, zložene ena zraven druge, z majhnimi okni, obrnjenimi proti vasi. Ker vaščani niso bili ravno bogati, se večino vasi ni razvijalo skladno s trendom gradnje, saj ni bilo nikogar, ki bi gradil. Tako je veliko hiš samevalo in prav zaradi tega sta se ohranili njihova oblika in izgled vse do današnjega dne. Danes pa lahko zapazimo tudi nove hiše in mlade družine, kar nakazuje, da se je trend propadanja vasi ustavil.

Vasica je spomeniško zaščitena, zato imajo vaščani precej težav pri obnavljanju objektov in novogradnjah. Na pobudo svetnice Nike Papež je občina Žužemberk povabila predstavnike Zavoda za kulturno dediščino območne enote Novo mesto. Ti so se z vaščani in predstavniki občine sestali 15. februarja 2021. Pogovorili smo se o problematiki in možnostih za obnovo ter razvoj vasi. Pričeli smo dialog, ki je bil utemeljen s strokovnimi pojasnili in dejstvi predstavnikov Zavoda in občine ter podprt z željami in potrebami vaščanov. Ker smo ravno v fazi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, je bila pobuda podana ravno v pravem trenutku.

Predstavnika spomeniškega varstva bosta pripravila analizo vasi Ratje, ki nam jo bosta predstavila nekje v spomladanskih mesecih, prav tako bomo ostali v stiku tudi z občino, da vas umestimo v prostorski plan oz. določimo, kako se lahko razvija. Verjamem, da bomo z dobro komunikacijo z vseh strani dosegli skupen kompromis o tem, kako ustvariti lepe pogoje za življenje in hkrati živeti v prijetnem ter posebnem okolju,” je še dodala Nika Papež.