Javno naznanilo: model vrednotenja nepremičnin

Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v prostorih občinske uprave Občine Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Podrobnosti v dokumentu: Javno naznanilo – vrednotenje nepremičnin