Ukinitev JD 1162/173 Reber

Ukinitev JD 1162/173 Reber

Odločba o ukinitvi javno dobrega za parcelo št. 1162/173 k.o. Reber: ukinitev JD 1162-173 Reber