Zapora ceste

Obvestilo,

obveščamo vas o zaporah cest v občini Žužemberk, in sicer na naslednjih lokacijah:

  1. polovična zapora ter občasno popolna zapora na odseku občinske ceste LC 289021 Prevole-Žužemberk, JP 789435 Budganja vas 17, LC 289081 Budganja vas-Šmihel, LC 289071 Šmihel-Drašča vas, trajanje zapore od 20.01.2017 do 31.07.2017, dovoljenje št. 371-56/2016-4
  2.  popolna zapora občinske ceste LC 289051 Gradenc – Plešivica – Šmihel, trajanje zapore od 17.11.2016 do 30.04.2017, dovoljenje št. 371-81/2016-2
  3.  Popolna zapora občinske ceste LC 789401 Plešivica5, trajanje zapore od 1.02.2017 do 31.03.2017, dovoljenje št. 371-4/2017-2
  4. polovična zapora ter občasno popolna zapora Ajdovec – Brezova Reber. Trajanje zapore bo predvidoma od 9. 2. 2017 do  1. 6. 2017 (Obvestilo o zapori ceste)