Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

V zadnjih tednih se soočamo s stanjem, ki pustoši po trgu dela. Znašli smo se pred novimi izzivi. Mnogi zaposleni pa so lahko te dni izkoristili, da so na daljavo pogledali kaj vse lahko izkoristijo za lastna usposabljanja v smislu pridobivanju znanja, sposobnosti ali veščin, ki jih potrebujejo, da bi lahko (bolje) opravljali svoje delo na delovnem mestu. Pri tem je velika spodbuda Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni do leta 2022.

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.