Operacija in.OVE.in.URE

Operacija in.OVE.in.URE

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 – EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o obnovljivih virov energije in potencialu učinkovite rabe energije za sonaravni razvoj(in.OVE.in.URE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. Operacija bo tekom delavnic oziroma seminarjev ozaveščala javnost o potencialu OVE in URE. S tem bo operacija prikazala kako se lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznika in družbe pripomore k zmanjšanju končne rabe energije stavb.

Sodelujoči:

Prijavitelj: Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, INOVEKS d.o.o.

Partnerji:

Trajanje operacije: oktober 2018 – september 2019, operacija bo izvedena v eni fazi.

Predvidene aktivnosti:

Animacija:

Prek občinskih medijev (spletne strani, časopisi, revije, elektronske novice, Facebook, Twitter) in strani MojaObcina.si se bo pričelo s komuniciranjem z vsebinami na temo OVE in URE ter seznanili javnost z načrtovanimi delavnicami. Javnost bo pozvana, da prek spletnega obrazca pošlje vprašanja glede svojih obstoječih in prihodnjih izzivov, ki bodo v omejenem obsegu obravnavana in predstavljena tudi v strokovnih člankih.

Spletna stran:

V podporo komunikaciji in dodatnemu informiranju javnosti bo razvita spletna stran (podstran) na domeni glavnega partnerja (inoveks.si). Ta stran bo predstavljala pristajalno stran za vse promocijske aktivnosti (Facebook oglaševanje, Google Adwords oglaševanje) in dopolnjevala ter obogatila prispevke v klasičnih tiskanih medijih.

Delavnice:

V okviru operacije bodo v vseh štirih občinah izvedene delavnice z različnimi vsebinami. Eno vsebino delavnice bi izvedli največ dvakrat v različnih krajih – Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice.

 

Strokovni članki:

V okviru operacije bodo napisani strokovni članki v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju OVE in URE ter splošna in aktualna tematika. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o OVE in URE.

 

Strokovne novice:

V okviru operacije bo napisano večje število kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobre prakse, v katerih bo obravnavana aktualna tematika, ki jo bomo prek spletnih medijev usmerili na širšo javnost k razmišljanju o OVE, URE in sonaravnemu razvoju. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost u k razmišljanju o zamenjavi obstoječih energijsko neučinkovitih generatorjev toplote in ogrevalnih sistemov s sodobnimi, energijsko varčnimi ogrevalnimi sistemi… S kratkimi novicami ter razlagami o osnovnih pojmih glede OVE in URE se bo predstavilia Tematika tudi najmlajšim in s tem pripomogli pri osveščanju najmlajših ter s tem pripomogli k razmišljanju o sonaravnem razvoju ter prehodu v družbo s kroženjem ogljika ob hkratnem poudarku na lokalni samooskrbi.

Predvideni rezultati operacije:

  •     izvedba 10 delavnic,
  •     15 strokovnih člankov (v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju OVE in URE ter splošna in aktualna tematika),
  •     30 kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobrih praks.

Cilji operacije:

V svoji strategiji LAS izpostavlja razvoj inovativnih programov, delavnic in izobraževanj s ciljem ozaveščanja o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti ter ukrepe ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave ter krepitev lokalne pripadnosti. Operacija in.OVE.in.URE sodi v tematsko področje: varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem C3.3.1 (povečanje izrabe lokalnih OVE, energetska učinkovitost) z ukrepom U3.3.(ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti).

Operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj prinaša izvedbo desetih (10) delavnic s pričakovanim številom petdeset (50) udeležencev usposabljanj.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.