Predstavitev varstva naselja Ratje

Občina Žužemberk organizira s predstavniki ZVKD Novo mesto, predstavitev varstva naselja Ratje z vidika prepoznavanja in varovanja kulturne dediščine.

Predstavitev bo potekala 21.4.2021 ob 15:30 uri, v naselju Ratje, zbor pri cerkvi v Ratju.

Vabilo na predstavitev – Ratje