Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2019

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti, je dne, 1. 4. 2019, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2019.

Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov.

Razpis je namenjen: mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem.

Razpisanih je 3.495.445 EUR sredstev, od tega za Občino Žužemberk 189.974 EUR kreditne mase.

Istočasno je bilo na spletni strani objavljeno tudi Povabilo sofinanciranja subvencije obrestne mere na območju Dolenjske 2019. Za Občino Žužemberk je razpisanih 5.000 EUR subvencije.

Za več informacij o obeh razpisih kontaktirajte Miljano Balaban na e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.