Objava prostega delovnega mest

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk št. 100-2/2008-1, z dne 18.3.2008 (s spremembami in dopolnitvami) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

»DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE« m/ž

Celotna vsebina razpisa se nahaja v priponki: razpis-direktor