Javna dražba nastanitvenega objekta v Poreču

Javna dražba nastanitvenega objekta v Poreču

Objavljamo javno dražbo apartmajskega objekta v Poreču:

 

8. 6. 2023

Občina Žužemberk, danes, dne 8. 6. 2023 podaljšuje rok za vplačilo varščine za objavljeno javno dražbo nepremičnine do vključno 15. 6. 2023. Čas oziroma datum nove dražbe bo objavljen naknadno.

 

13. 6. 2023

Javna dražba_Poreč_ sprememba (Sprememba se nanaša na znesek višanja ter način, kraj in čas dražbe)

 

20. 6. 2023

Javna dražba_Poreč_ sprememba_2 (Sprememba se nanaša na dan javne dražbe: Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo potekala na naslovu: Odvetniška pisarna Turk d.o.o., Kržičeva 6, Ljubljana (pritličje) in sicer dne 03.07.2023 s pričetkom ob 10:00 uri.)

 

30. 6. 2023

Javna dražba_Poreč_ sprememba_3 (Sprememba se nanaša na dan javne dražbe.)

 

3. 7. 2023

Javna dražba_Poreč_ sprememba (Nepremičnini se prodajata pod pogojem, da kupec nastopi posest po tem, ko bo zaključen postopek zavarovanja dokazov, ki se vodi pri Občinskem sodišču v Pazinu, SS Poreč, pod opr. št. Z-11293/2023)