Obvestilo o objavi razpisa in povabila finačnih spodbud za malo gospodarstvo v letu 2023

Obvestilo o objavi razpisa in povabila finačnih spodbud za malo gospodarstvo v letu 2023

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti,  je dne, 1. 5. 2023, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2023. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. Razpis je namenjen: mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. Razpis bo odprt do 31. 3. 2024 oz. do porabe sredstev.

Ravno tako je dne, 1. 5. 2023 objavljeno Povabilo podjetnikom za «SOFINANCIRANJE SUBVENCIJE OBRESTNE MERE PODJETNIŠKIH KREDITOV NA OBMOČJU DOLENJSKE 2023«. Na povabilo se lahko prijavijo mikro, mala podjetja, samostojni podjetniki posamezniki ter socialna podjetja. Upravičene so obresti v obdobju od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023 v višini 50% vseh upravičenih stroškov. Najnižji upravičeni znesek subvencije na vlogo je 50,00 EUR, največji znesek na upravičenca je 2.000 EUR. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Razpis bo odprt predvidoma do 20. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Za več informacij o obeh razpisih kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na e-naslov: natasa.derganc.stajdohar@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.