Javni poziv LAS STIK

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,

Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja

1. J A V N I P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020

 

Razpisna dokumentacija: https://www.las-stik.si/javni-pozivi/javni-pozivi-7.html

 

 

V mesecu juliju vabljeni na delavnice za predstavitev javnega poziva. Zaradi zagotavljanja ukrepov v zvezi z virusom COVID-19, so za udeležbo na delavnicah potrebne prijave.

Datum Ura Lokacija Prijava na delavnico
sreda, 8. 7. 2020 16.00 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba Elektronska prijavnica Dolenjske Toplice    ali

las-stik@ciktrebnje.si

četrtek, 9. 7. 2020 16.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26 Elektronska prijavnica Žužemberk    ali

las-stik@ciktrebnje.si

ponedeljek,       13. 7. 2020 16.00 Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5 Elektronska prijavnica Ivančna Gorica    ali

las-stik@ciktrebnje.si

sreda, 15. 7. 2020 16.00 Trebnje, CIK Trebnje, II. nadstropje, predavalnica, Kidričeva ulica 2 Elektronska prijavnica Trebnje   ali

las-stik@ciktrebnje.si