V Dolgi vasi bodo kmalu zabrneli gradbeni stroji

V Dolgi vasi v Žužemberku na desnem bregu Krke bodo kmalu zabrneli gradbeni stroji, ki bodo začeli s prenovo 470-metrskega odseka ceste, ki je zdaj v zelo slabem stanju. Danes je namreč župan Jože Papež podpisal pogodbo z izvajalcem del, ljubljanskim podjetjem Proadria, v vrednosti skoraj 250.000 evrov s pripadajočim davkom, ki jih bo občina krila iz lastnih proračunskih sredstev.

Izvajalec del mora naložbo končati do sredine oktobra. Poleg prenove cestišča pa bodo na tem odseku prenovili tudi vodovod, uredili odtok padavinske vode, uredili kanalizacijo in hišne priključke. Za večjo varnost bodo zgradili pločnik in uredili javno razsvetljavo. Podizvajalec Proadrie je podjetje Gostgrad iz Žužemberka.

Župan Jože Papež je vesel, da bo tudi ta ulica v Žužemberku, ki je zelo prometna in v zelo slabem stanju, dobila novo podobo: »Z razširitvijo in izgradnjo pločnikov ter postavitvijo javne razsvetljave bomo bistveno izboljšali prometno varnost predvsem otrok, ki tam iz bližnje Stranske vasi hodijo v šolo, in drugih pešcev ter kakovost bivanja bližnjih stanovalcev. Še posebej pa me veseli, da je zdaj prvič na javnem razpisu za tak projekt izbran domač izvajalec del.«

Foto: Darko Pucelj