Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo OPPN Dvor – sever

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo OPPN Dvor – sever

Objavljamo javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever.

Javni poziv – Dvor sever

OPPN – Dvor sever