Gradnja gasilskega poligona v polnem teku

Na območju opuščenega peskokopa v Žužemberku, stroji brnijo s polno paro. Poteka namreč sanacija in ureditev platoja, kjer bo kmalu zrasel regijski vadbeni center za dolenjske gasilce. Dela izvaja podjetje Komunalne gradnje s katerim je bila v decembru 2019 podpisana pogodba v vrednosti 50.000 evrov brez DDV.

Celotna investicija je sicer ocenjena na skoraj 1,9 milijona evrov. Približno 400.000 evrov prispevala gasilska zveza, ostalo pa bremeni občinski proračun. Investicija za občino predstavlja zelo velik finančni zalogaj, zato vlagamo vse napore, da bodo dejanski stroški manjši. Da je temu res tako, govori že prva podpisana pogodba, katere znesek je več kot pol manjši od ocenjene projektantske vrednosti.

Gasilski poligon je tipski, kar pomeni, da je enake strukture tudi drugje po Sloveniji. Pred dnevi so na oglede ormoškega poligona odšli župan, direktor občinske uprave in predsednik žužemberških gasilcev. Po temeljitem ogledu in pogovoru s tamkajšnjimi upravljavci so ugotovili primer dobre prakse in verjamemo, da bo tako tudi pri nas.

R. Z.