Obnova nekdanje Auerspergove železarne v polnem teku

Obnova nekdanje Auerspergove železarne v polnem teku

Obnova nekdanje Auerspergove železarne je v polnem teku. Prenovo se je lotilo koroško gradbeno podjejte Kograd IGEM d.o.o., ki je posamezna dela zaupalo lokalnim izvajalcem. Dela zaenkrat potekajo po načrtu in v kolikor ne bo nepredvidenih dogodkov, bodo zaključena ob koncu letošnjega oz. v začetku prihodnjega leta.

Projekt z nazivom “Interpretacijsko – informacijski center območja NATURA 2000 Auerspergova železarna Dvor” je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstva za kulturo, Občina Žužemberk pa bo projektu zagotovila komunalno infrastrukturo ter ob prevzemu poskrbela za upravljanje centra. Predvidena investicijska vrednost projekta znaša 2.294.469,27 evrov (vključno z DDV).

V večjem objektu – v t. i. “lončariji” – bo predstavljana naravna in kulturna dediščina doline reke Krke, v manjšem – “trajberk” – pa turistično informacijski center s predavalnico oz. prostorom za občasne razstave ter gostinski obrat. Občina Žužemberk medtem že pripravlja dodatne vsebine, ki bodo pospešile popularizacijo obnovljenega centra. V izvajanju je operacija SKIN, namenjena postavitvi temeljev turizma Suhe krajine, območje med lesenim in betonskim mostom pa bo obogatila z izgradnjo pešpoti s pogledom na najmogočnejše lehnjakove pragove reke Krke.

Rok Zupančič