Pozeba sadovnjakov in vinogradov med 5. in 9. aprilom 2021

Pozeba sadovnjakov in vinogradov med 5. in 9. aprilom 2021

Potencialni oškodovanci ste na dom prejeli obrazce za prijavo škode zaradi posledic pozebe 2021. Vlogo dopolnite z odstotki poškodovanosti posameznih kultur in priložite dokazila (slike, cenilni listi zavarovalnic,…). V primeru sklenjenega zavarovanja kmetijske proizvodnje to označite, priložite kopijo zavarovalne police in če z njim že razpolagate, tudi dokazilo o izplačilu zavarovalnine.  Izpolnjen in podpisan obrazec s priloženimi dokazili pošljite na Občino Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, najkasneje do 20. 10. 2021.