12. 05. 2023

Obvestilo o objavi razpisa in povabila finačnih spodbud za malo gospodarstvo v letu 2023

Slika

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti,  je dne, 1. 5. 2023, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2023. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, […]

16. 03. 2023

Cenik občasne uporabe nepremičnin v lasti Občine Žužemberk in vstopnine za voden ogled gradu

Slika

Cenik občasne uporabe nepremičnin v lasti Občine Žužemberk in vstopnine za voden ogled gradu

29. 01. 2023

Sofinanciranje kastracij in sterilizacij lastniških mačk in mačkov 2023

Slika

Občina Žužemberk se v zadnjih letih srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih prostoživečih mačk, zato obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in mačkov prebivalcev občine Žužemberk. Poseg sterilizacije ali kastracije je sofinanciran s strani Občine Žužemberk, in sicer občina sofinancira za kastracijo 30,00 EUR in sterilizacijo 35,00 EUR. […]

18. 11. 2022

Odločba o ukinitvi JD za parc. 1632/1, k.o. Hinje.

Slika

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD: Ukinitev JD 1632_1_Hinje

27. 10. 2022

Ukinitev JD in namera o prodaji parcel

Slika

Objavljamo odločbe o ukinitvi javnega dobra in namero o prodaji parcel. Namera o prodaji parcela 1648_2 k.o. Stavča vas Ukinitev JD parcela 1648_2 k.o. Stavča vas Namera za prodajo zemljišča 3561_43 k.o. Žvirče Odločba o ukinitvi JD zemljišča 3561_43 k.o. Žvirče

12. 09. 2022

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN Loka

Slika

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN Loka: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi OPPN Loka Okoljsko poročilo: OPPN Loka – okoljsko poročilo OPPN dopolnjen osnutek: OPPN Loka – dopoldnjen osnutek odloka Grafični prikaz: OPPN_LOKA_GRAFIKA  

2. 09. 2022

Zbiranje vlog oškodovancev za posledice suše

Slika

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12.8.2022, Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz območja Občine Žužemberk, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledice suše v letu 2022. V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki […]

31. 08. 2022

Popolna zapora ceste skozi Stavčo vas

Slika

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 1. 9. 2022 in v petek 2. 9. 2022 potekalo asfaltiranje ceste Jama – Stavča vas in preplastitev ceste skozi Stavčo vas. V tem času bo veljala popolna zapora ceste. V primeru neprimernih vremenskih razmer, bo zapora ustrezno podaljšana. Vljudno prosimo za razumevanje.

5. 07. 2022

Odločba o ukinitvi JD in namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Slika

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD za parcelo 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Odločba ukinitev JD Objavljamo namero o sklenitvi neposreden pogodbe za prodajo parcele 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

1. 07. 2022

Osnutek OPPN Dvor

Slika

V pripravi je osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Dvor. Gradivo je objavljeno v rubriki “Prostorsko planiranje“.