2. 09. 2022

Zbiranje vlog oškodovancev za posledice suše

Slika

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-18/2022-13-DGZR, z dne 12.8.2022, Občina Žužemberk poziva vse oškodovance iz območja Občine Žužemberk, da lahko prijavijo nastalo škodo na tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledice suše v letu 2022. V skladu z veljavno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode lahko škodo prijavijo le tisti oškodovanci, ki […]

31. 08. 2022

Popolna zapora ceste skozi Stavčo vas

Slika

Obveščamo vas, da bo v četrtek, 1. 9. 2022 in v petek 2. 9. 2022 potekalo asfaltiranje ceste Jama – Stavča vas in preplastitev ceste skozi Stavčo vas. V tem času bo veljala popolna zapora ceste. V primeru neprimernih vremenskih razmer, bo zapora ustrezno podaljšana. Vljudno prosimo za razumevanje.

5. 07. 2022

Odločba o ukinitvi JD in namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Slika

Objavljamo odločbo o ukinitvi JD za parcelo 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Odločba ukinitev JD Objavljamo namero o sklenitvi neposreden pogodbe za prodajo parcele 3717/4 k.o. 1444 Ajdovec: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

1. 07. 2022

Osnutek OPPN Dvor

Slika

V pripravi je osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Dvor. Gradivo je objavljeno v rubriki “Prostorsko planiranje“.

7. 06. 2022

Obvestilo o zaprtju krajevnega urada v poletnih mesecih

Slika

Krajevni uradi Žužemberk, Šmarjeta, Škocjan in Šentjernej, ki delujejo na območju Upravne enote Novo mesto, bodo zaprti v času od 1. 7. 2022 do vključno 31. 8. 2022, zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na sedežu upravne enote. V tem času lahko stranke uredijo zadeve na sedežu Upravne enote Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto, […]

30. 05. 2022

Popolna zapora ceste Jama – Stavča vas

Slika

Spoštovani. Obveščamo vas, da bo od 31. 5. 2022 dalje zaradi rekonstrukcije popolno zapora makadamske ceste med Jamo in Stavčo vasjo. Obvoz bo urejen z začasno prometno signalizacijo. Prosimo za razumevanje.

18. 05. 2022

Odločba o ukinitvi JD za parcelno številko 452/9, k.o. Stavča vas

Slika

Objavljamo odločbo: Odločba o ukinitvi JD – 452_9_1442

24. 03. 2022

Zbiranje humanitarne pomoči za Ukrajino

Slika

Glede na vojno v Ukrajini Občina Žužemberk pristopa k zbiranju humanitarne pomoči, ki poteka le preko občine, štaba CZ in KO RK. Pri zbiranju humanitarne pomoči za Ukrajino se upošteva navodila, ki jih je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje. V humanitarni akciji se zbira: suha, trajna ter dobro zapakirana osnovna živila, ki ne […]

4. 03. 2022

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lepljenje in nameščanje plakatov

Slika

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za izvedbo volilne kampanje za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo 24. aprila 2022: plaketiranje-volitve-2022

23. 02. 2022

Ukinitev JD 1162/173 Reber

Slika

Odločba o ukinitvi javno dobrega za parcelo št. 1162/173 k.o. Reber: ukinitev JD 1162-173 Reber